Ny användare

  • Minst 8 tecken
  • Små och stora tecken och minst ett specialtecken
  • Minst ett nummer

Personuppgiftsgaranti

Syftet med Easycruit är att förenkla arbetsgivarens rekryteringsprocess och möjliggöra effektiva bedömningar av och kommunikation med kandidaterna i detta avseende. Som en del av användningen av Easycruit får arbetsgivaren personuppgifter från kandidaterna och behandlar sådana personuppgifter som en del av bedömningen av kandidaternas färdigheter och förmågor samt om han/hon passar för den annonserade positionen.Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att kandidaten samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till positionen, där kandidaten väljer vilken typ av personuppgifter han/hon bestämmer sig för att dela med arbetsgivaren i detta avseende, exempelvis genom att använda uppladdningsfunktionen från Google eller Dropbox. Observera att kandidaterna är berättigade att när som helst dra tillbaka nämnda samtycke.Arbetsgivaren är registeransvarig för behandling av personuppgifter om kandidater och alla frågor angående integritet kan riktas till arbetsgivaren via de för syftet avsedda kommunikationskanalerna som tillhandahålls av Easycruit. Personuppgifterna behandlas i syfte att tillhandahålla, genomföra och utveckla tjänsterna.Easycruit är en molntjänst utvecklad av Visma. Således kan företag i Visma-koncernen och deras underleverantörer av IT-tjänster ha tillgång till personuppgifter om kandidater som en del av driften av tjänsten. Alla underleverantörer omfattas av databehandlingsavtal för att säkerställa integritet enligt standarden som införts genom tillämplig integritetslagstiftning (GDPR från den 25 maj 2018) och underleverantörer utanför EU omfattas av överföringsmekanismer som är godkända av EU-kommissionen.Personuppgifter om kandidater behandlas i Easycruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att följa lagstiftningen. Inkomna ansökningar eller registreringar till jobbagenten raderas automatiskt efter 6 månader inaktivitet. Kandidaterna kan använda funktionerna i Redigera min profil i sitt Easycruit-konto för att radera, ladda upp och redigera information.Kandidaterna kan när som helst kontakta arbetsgivaren för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter, eller att begränsa behandlingen avseende kandidaten, eller att invända mot behandlingen, samt rätten till uppgiftsportabilitet. Dessutom har kandidaterna rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna gällande behandling av deras personuppgifter.

  Jag har tagit del av informationen och godkänner integritetspolicyn *

Information om cookies & sekretess

En cookie är en liten mängd information som lagras som en textfil på din dator och som en webbserver använder när du surfar på vissa webbplatser som du har besökt tidigare.

Cookies används när du registrerar dig för olika tjänster (t.ex. webbhosting). Cookies används även när du loggar in. Cookies kan endast användas med det domännamn som lagrade dem. I princip måste webbservern använda cookies för att webbplatsen ska fungera. Informationen består av ett antal bokstäver och siffror.

Därför använder vi cookies

Cookies används för att den huvudsakliga funktionen ska fungera. De hjälper dig att navigera på den webbplats du har loggat in på. De innehåller inga personliga uppgifter och raderas automatiskt när du stänger webbläsaren.

Cookies som används

Tabellen nedan visar information om alla cookies som används på den här webbplatsen.
Namn på cookie Typ Används för Går ut (om ej sessionsbaserad)
- TRACKERID
- Session
- När du loggar in, för att få programinformation och möjliggöra smidig navigering
- Slut session
- cookie_msg
- Pågående
- Cookie-medgivande; du har gett ditt medgivande till att cookies används på vår webbplats och gör så att det här meddelandet inte längre visas.
- Livstid

Radera cookies

Om du vill radera cookies klickar du här.
Följ anvisningarna för att radera cookies i den webbläsare du använder.